menu close menu

ODPRAWA KAPELANÓW W ROKU SETNEJ ROCZNICY USTANOWIENIA BISKUPSTWA POLOWEGO W POLSCE

30 maja br. koncertem w Bazylice Mniejszej św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu i uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa Guzdka zakończyła się doroczna odprawa księży kapelanów Ordynariatu Polowego.
Mszę św. poprzedził koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Uczestniczyli w nim księża kapelani, zaproszeni goście oraz żołnierze wrocławskiego garnizonu wojskowego.

Po koncercie biskup polowy Józef Guzdek wręczył odznaczenia osobom zasłużonym dla duszpasterstwa wojskowego. Złotym medalem kapituły kanonickiej przy Bazylice Mniejszej św. Elżbiety we Wrocławiu został uhonorowany płk Robert Wójcik, szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu. Natomiast medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie” zostali odznaczeni płk Dariusz Krzywdziński, dowódca Garnizonu Wrocław, płk Kazimierz Łucki, zastępca Garnizonu Wrocław i komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych, Włodzimierz Patalas, sekretarz miasta Wrocław, odpowiedzialny za realizację projektu odbudowy organów Englera w kościele garnizonowym św. Elżbiety we Wrocławiu, prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz oraz ks. płk Jarosław Antoszewski.

Biskup Józef Guzdek odznaczył jubileuszowym medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie” także ks. płk. Januarego Wątrobę, doceniając jego zasługi w dziele odbudowy i uposażenia kościoła garnizonowego św. Elżbiety. Odznaczenie tego kapłana wywołało szczególny aplauz uczestników koncertu, którzy w ten sposób wyrazili wdzięczność za jego posługę w charakterze proboszcza parafii wojskowej, a następnie wikariusza generalnego. Na zakończenie ceremonii wręczenia odznaczeń Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego odśpiewał radosne „sto lat”.

Po zakończeniu koncertu odbyła się Msza św. koncelebrowana przez księży kapelanów, uczestników odprawy, której przewodniczył biskup Józef Guzdek.

Po procesyjnym wejściu, do świątyni wprowadzono sztandar Wojska Polskiego i odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. Ks. płk Janusz Radzik, proboszcz parafii św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu, przypomniał o ważnych rocznicach dla miejscowego duszpasterstwa. – W roku stulecia ustanowienia Biskupstwa Polowego nasza świątynia znów jest świadkiem wyjątkowych wydarzeń. Obchodzimy dziś wigilię 22. rocznicy nawiedzenia tej świątyni przez św. Jana Pawła II oraz jej poświęcenia, a także wigilię 16. rocznicy podniesienia jej przez Ojca Świętego do godności Bazyliki Mniejszej – powiedział. Następnie powitał zebranych w świątyni wiernych.

We wstępie do Eucharystii Biskup Polowy przypomniał związek Jana Pawła II z wrocławskim kościołem garnizonowym. – Dziś, w pięknej wrocławskiej świątyni, którą on sam poświęcił, a potem wyniósł do godności bazyliki, wraz z kapelanami Wojska Polskiego dziękujemy za największego z rodu Polaków, Syna oficera Wojska Polskiego, św. Jana Pawła II.

W homilii Biskup Polowy przypomniał, że Papież „z dalekiego kraju” przejął stery Kościoła w czasie niezwykle trudnym. W kilkanaście lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II wspólnota wierzących w Chrystusa doświadczała wielkiego kryzysu. W tej sytuacji, z wielkim taktem i wyczuciem Następca św. Piotra wprowadzał reformy soborowe oraz porządkował Kościół od wewnątrz, aby zatrzymać proces laicyzacji i odejścia od Chrystusa. Jan Paweł II w pięć miesięcy po objęciu stolicy Piotrowej opublikował Encyklikę Redemptor hominis w której przypomniał, że jedynym Odkupicielem człowieka jest Jezus Chrystus. W 1983 roku ukazał się nowy Kodeks Prawa Kanonicznego. Trzy lata później Jan Paweł II powołał komisję w celu opracowania nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego – powiedział.

Następnie Biskup Polowy nawiązał do pielgrzymek Ojca Świętego, dzięki którym Papież wychodził na zewnątrz Kościoła i zmieniał świat, który także był niezwykle „rozkołysany”, niestabilny.   Swoją obecnością, nauczaniem i rozmowami doprowadzał do upadków kolejnych reżimów komunistycznych w odwiedzanych państwach, jak choćby w Polsce czy Meksyku.
Ordynariusz Wojskowy przypomniał, że obowiązkiem katolików jest stać na straży takich wartości jak małżeństwo i rodzina. A w obecnych czasach obrona tych podstawowych komórek społecznych jest szczególnie konieczna. – Jesteśmy również zobowiązani do ochrony życia ludzkiego, które na każdym jego etapie jest święte, o czym wielokrotnie przypomina nam także papież Franciszek – powiedział.

– Słuchajmy nauki Świętego. Idźmy po śladach, które zostawił. Jan Paweł II jest wielki i święty. Tak wiele mu zawdzięczamy. Nie pozwólmy zniszczyć tego niezwykłego autorytetu – zakończył bp Guzdek mówiąc o Janie Pawle II.

30 maja swoje święto obchodziła 3. Wrocławska Brygada Radiotechniczna. Za modlitwę w intencji żołnierzy tej wrocławskiej jednostki podziękował biskupowi jej dowódca, płk Dariusz Krzywdziński. Wyraził także wdzięczność za otrzymane w tym dniu odznaczenie.

Tekst i zdjęcie Dawid Lipiński

31 maja 2019 | Aktualności | Możliwość komentowania ODPRAWA KAPELANÓW W ROKU SETNEJ ROCZNICY USTANOWIENIA BISKUPSTWA POLOWEGO W POLSCE została wyłączona

Comments are closed.