menu close menu

Kapituła Kanoników

la uświetnienia sprawowanego w kościele garnizonowym kultu Bożego Biskup Polowy Wojska Polskiego, ks. gen. dyw. Tadeusz Płoski, dekretem z dnia 31 maja 2007 roku, powołał Kapitułę Kanoników przy Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Św. Elżbiety Węgierskiej.

Zadaniem Kapituły jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w Bazylice oraz pełnienie zadań zleconych przez prawo lub Biskupa Polowego.

W swej działalności Kapituła szczególnie troszczy się o kult Eucharystii, pogłębianie kultu św. Elżbiety, podejmowanie inicjatyw charytatywnych oraz przybliżanie wiernym nauczania Ojca Świętego.

Godność kanonika gremialnego Kapituły otrzymali:

Ks. płk Janusz Radzik,
Ks. płk Andrzej Molendowski,
Ks. ppłk Zenon Pawelak,
Ks. ppłk Bogusław Romankiewicz,
Ks. mjr. Sławomir Pałka,
Ks. ppłk Krzysztof Majsterek,
Ks. ppłk Witold Kosiński,
Ks. płk w st. spocz Mirosław Sułek,
Ks. ppłk Andrzej Stawarz,
Ks. płk Mariusz Stolarczyk

Godność kanonika honorowego Kapituły otrzymali:

Ks. płk dr Henryk Szareyko,
Ks. płk dr Jerzy Rasiak,
Ks. płk dr Marek Pietrusiak,
Ks. ppłk Krzysztof Majsterek
Ks. płk Adam Sosonko
Ks. ppłk Lucjan Dolny
Ks. kmdr por. Witold Kosiński
Ks. ppłk. Mirosław Kurjanik
Ks. kmdr por. Ryszard Preuss
Ks. ppłk Zbigniew Sawicki
Ks. mjr Mariusz Tołwiński
Ks. ppłk Bodan Zalewski
Ks. ppłk Marian Kmiecikowski
Ks. ppłk w st. spocz. Augustyn Rosły
Ks. ppłk Adam Bazylewicz