menu close menu

Bazylika – kalendarium kościoła

1220-30
budowa pierwszego ceglanego kościoła
1253 r.
książęta wrocławscy Henryk III i Władysław przekazali świątynię przybyłym z Pragi członkom zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą
19 listopada 1257 r.
w dniu św. Elżbiety, konsekracja świątyni
od początków XIV wieku do 1387 r.
budowa gotyckiego kościoła i otaczających go kaplic
od ok. 1350 r. do lat 1452-58
wzniesienie wieży zwieńczonej hełmem w 1482 r.
1525 r.
podporządkowanie fary elżbietańskiej wrocławskiej Radzie Miejskiej i wprowadzenie obrządku reformacji luterańskiej (do 1946 r.)
24.02.1529 r.
zawalenie się gotyckiego hełmu wieży (131 m)
1533-34
zwieńczenie wieży renesansowym hełmem
1649 r.
katastrofa budowlana – zawalenie się środkowych sklepień naw
1652 r.
ustawienie nowej ambony
1653 r.
wystawienie ewangelickiego ołtarza głównego
1750-61
wykonanie przez Michaela mł. Englera i członków jego rodziny organów (spłonęły w 1976 r.)
1946 r.
przejęty przez katolików kościół ustanowiony zostaje świątynią garnizonową, w której pierwszą mszę św. odprawił 2 lipca ks. ppłk Bronisław Nowyk
1962 r.
spłonęła latarnia hełmu wieży
1975 r.
pożar wieży kościoła
9 czerwca 1976 r.
wielki pożar, który zniszczył dach oraz liczne elementy wystroju i wyposażenia świątyni (m:in: barokowe organy)
1980 r.
rozpoczęcie odbudowy świątyni
21 stycznia 1991 r.
papież Jan Paweł II przywraca Ordynariat Polowy i mianuje biskupem polowym Sławoja Leszka Głódzia
12 stycznia 1993 r.
Biskup Polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek głódź eryguje parafię wojskową p.w. św. Elżbiety
31 maja 1997 r.
w czasie 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał poświęcenia odbudowanego Kościoła św. Elżbiety
15 marca 1998 r.
w porozumieniu z Biskupem Polowym Wojska Polskiego Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski eryguje również parafię terytorialną p.w. św. Elżbiety. Od tego czasu przy kościele garnizonowym istnieje parafia wojskowo-cywilna.
31 maja 2003 r.
decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II ustanowiono wrocławski kościół garnizonowy pw. św. Elżbiety, papieską Bazyliką Mniejszą.