menu close menu

Cenniejsze zabytki

– Gotyckie sakramentarium wykonane w latach 1453-1455 przez Jodocusa Tauchena
– Średniowieczne drewniane stalle (siedziska) z ostatniej ćwierci XV w.
– Wczesnobarokowy ołtarz główny ufundowany w 1653 r. przez Georga Freyera z obrazem
z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy (niezachowany) autorstwa Michaela Leopolda Willmanna
– Kamienna ambona ufundowana w 1652 r. przez rajcę Matthausa Appellesa von Riedel und Lowenstern
– Nagrobek syndyka Heinricha von Rybisch (+1544 z lat 1534-39) autorstwa Monogramisty MF i Andreasa Walthera
– Epitafium rajcy Sebalda Sauermanna (+1507) z przedstawieniem Piety
– Gotycka Figura Madonny z Dzieciątkiem stojącej na sierpie księżyca (tzw. Assunta) z 1498 r.
– Pomnik nagrobny kupca Friedricha Wilhelma Brechera (+1775) z lat 1778-81 zaprojektowany przez Carla G. Langhansa
– Epitafium rajcy Caspara Hesselera von Waldau (+1577) wykonane w 1589 r. przez Gerharda Hendrika z Amsterdamu
– Epitafium rajcy Ludwiga mł. von Pfintzing (+1575) i jego żony wykonane po 1575 r. przez Friedricha st. Grossa
– Epitafium rodziny Nicolausa II van Rehdiger (+1587) z 1582 r. autorstwa Friedricha st. Grossa
– Nagrobek cesarskiego radcy handlowego i senatora Johanna Georga von Wolff (+1722) z lat 1721-22
zaprojektowany przez cesarskiego architekta Johann Berhnhard Fischer von Erlach i wykonany przez Ferdinanda Brokofa
– Epitafium Hansa Sigismunda Bergera (+1743) i jego żony autorstwa Johanna Alberta Siegwitza z 1744 r.
– Epitafium Johanna Cratona von Craffheim (+1585) i jego żony Marii z d. Scharff von Werth (+1585) z ok. 1588 r.
wyrzeźbione przez Gerharda Hendrika
– Epitafium Hansa Schultza von Wolkowitz (+1505) ze sceną Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (na zewnątrz kościoła)
– Sąd Ostateczny – fresk z kaplicy rodziny von Restis z 1457 r.