menu close menuWITAMY SERDECZNIE

Dom modlitwy jakim jest kościół garnizonowy to jedna z najważniejszych świątyń miejskich, fundacja wrocławskich patrycjuszy, symbol ambicji i możliwości Wrocławia. Obecna bazylika mniejsza, której patronką jest św. Elżbieta Węgierska, wiele razy była zniszczona, ale zawsze przywracano jej świetność i piękno. Świątynia jest kościołem parafii wojskowej p.w. św. Elżbiety, która została erygowana 12 stycznia 1993 roku. 31 maja 1997 roku, po latach odbudowy, farę wrocławską poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II. 15.03.1998 roku utworzono terytorialną parafię wojskowo – cywilną. Od tamtej daty w jej murach gromadzą się na modlitwie nie tylko wierni parafii cywilnej, ale także żołnierze, oficerowie, pracownicy Garnizonu Wrocław wraz ze swoimi rodzinami. Świątynia, miejsce codziennej modlitwy, staje się także centrum obchodów religijno – patriotycznych oraz ośrodkiem modlitewnych spotkań o charakterze ekumenicznym, a także miejscem wystaw, koncertów muzycznych i zdarzeń teatralnych. Gotyckie mury, mające cechy indywidualnego stylu śląskiej architektury sakralnej, goszczą bogaty zbiór wyjątkowych dzieł sztuki: liczne kamienne epitafia i rzeźby z różnych okresów, wczesnobarokowy ołtarz, wyniosłe sakramentarium, gotyckie stalle, ambonę, emporę królewską przeznaczoną w XVIII w. dla władcy ówczesnego Śląska.

Zapraszając do wrocławskiej bazyliki, kierujemy do odwiedzających słowa patronki kościoła św. Elżbiety Węgierskiej „Musimy innych uszczęśliwiać”. Niech życzenie, tej europejskiej świętej, towarzyszy nam w każdym dniu ziemskiej wędrówki, Szczęść Boże.