menu close menu

Kapłani

Proboszcz parafii:

Ks. prałat płk JANUSZ RADZIK – Wikariusz Biskupi Koordynator ds. duchowieństwa

ul. Św. Elżbiety 1/2 m. 4
50-111 Wrocław

Pracę duszpasterską w parafii prowadzi
przy współpracy z księżmi wikariuszami:

Ks. ppłk MAKSYMILIAN JEZIERSKI

Kapelan Akademii Wojsk Lądowych
Kapelan Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
Parafia wojskowo – cywilna pw. św. Elżbiety
ul. Św. Elżbiety 1/2 m. 2
50-111 Wrocław

Ks. por. TOMASZ MIENCICKI

Kapelan 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Kapelan 10. Brygady Łączności
Kapelan Garnizonu Oleśnica
Parafia wojskowo – cywilna pw. św. Elżbiety
ul. Św. Elżbiety 1/2 m. 3
50-111 Wrocław

Ks. PAWEŁ KOMAR

Parafia wojskowo – cywilna pw. św. Elżbiety
ul. Św. Elżbiety 1/2
50-111 Wrocław