menu close menu

Kapłani

Proboszcz parafii:

Ks. prałat płk JANUSZ RADZIK – Wikariusz Biskupi Koordynator ds. duchowieństwa

ul. Św. Elżbiety 1/2 m. 4
50-111 Wrocław

Pracę duszpasterską w parafii prowadzi
przy współpracy z księżmi wikariuszami:

Ks. mjr MAKSYMILIAN JEZIERSKI

Kapelan Akademii Wojsk Lądowych
Kapelan Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
Parafia wojskowo – cywilna pw. św. Elżbiety
ul. Św. Elżbiety 1/2 m. 2
50-111 Wrocław

Ks. ppor. PIOTR SOKOŁOWSKI

Kapelan 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Kapelan 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
Kapelan Garnizonu Oleśnica
Parafia wojskowo – cywilna pw. św. Elżbiety
ul. Św. Elżbiety 1/2 m. 3
50-111 Wrocław

Ks. por. TOMASZ MIENCICKI