menu close menu

Kaplica Rajców Miejskich Wrocławia

KaplicaOd dnia 4 czerwca 2005 r. Rada Miejska Wrocławia objęła patronat nad średniowieczną kaplicą rodu von Dompnig. W swej historii miejsce to było zawsze poświęcone pamięci wybitnych członków Rady Miejskiej. Tu właśnie znajdował się niegdyś obraz, na którym jeden z wrocławskich rajców Jan Mohrenberg ukazany został wraz z całą swoją rodziną na tle panoramy Wrocławia. Współrządzone przez niego miasto było bowiem największą dumą patrycjusza, jako jego reprezentant czuł się też za nie w pełni odpowiedzialny. Obecnie patroni tego miejsca za opiekuna obrali Św. Jana Ewangelistę, a w witrażu kaplicy przedstawiony jest wizerunek Świętego Jana Pawła II.

Witraż, ufundowany został przez Prezydenta i Radę Miejską Wrocławia. Poświęcony został 31 maja 2007 r. przez księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiowskiego, Metropolitę Wrocławskiego.