menu close menu

MODLITWA PRZED PRZYSIEGĄ

W czwartek, 22 września, na placu apelowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się Msza św. polowa w intencji 429 podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz Akademii Marynarki Wojennej składających przysięgę wojskową na Sztandar. Wspólnej modlitwie przewodniczył ordynariusz diecezji wojskowej J.E. bp gen. bryg. Józef Guzdek, a koncelebransami byli m.in. ks. prał. płk Janusz Radzik – Proboszcz Garnizonu Wrocław i Dziekan Sił Powietrznych, ks. prał. płk SG Zbigniew Kępa – notariusz Kurii Polowej WP i Dziekan Straży Granicznej oraz kapelani uczelni wojskowych: ks. por. Maksymilian Jezierski z Wrocławia, ks. por. Piotr Listopad z Gdyni i ks. ppor. Mariusz Leonik z Dęblina. W Eucharystii oprócz podchorążych, którzy ukończyli szkolenie podstawowe uczestniczyli przedstawiciele wojska na czele z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Markiem Tomaszyckim, a także rektorzy uczelni oraz kadra odpowiedzialna za proces dydaktyczno – wychowawczy.

W kazaniu Biskup Polowy podkreślał, że „bycie żołnierzem to powołanie, a nie zawód i dlatego obowiązuje nas etyka służby – trzeba całego siebie dać, nigdy nie narzekać, zawsze mieć nadzieję.” Dodał również, iż potrzebny jest rozwój człowieka w człowieku. „Tak, macie być szlachetnymi żołnierzami, szlachetnymi ludźmi, którzy szanują drugiego.” – zachęcał zgromadzonych bp Guzdek. Na zakończenie kaznodzieja powiedział: „Gratuluję Wam tego, że studiujecie tutaj we Wrocławiu, w Gdyni, w Dęblinie. To naprawdę wielka łaska. Życzę Wam, abyście sobie stawiali wymagania, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”

Następnego dnia na wrocławskim rynku miała miejsce uroczysta przysięga wojskowa, podczas której błogosławieństwa udzielił delegat Biskupa Polowego WP ks. prał. płk Janusz Radzik.

tekst xMJ
foto st.chor.sztab. Marek Kańtoch

26 października 2017 | Aktualności | Możliwość komentowania MODLITWA PRZED PRZYSIEGĄ została wyłączona

Comments are closed.