menu close menu

MSZA ŚW. Z OKAZJI ŚWIĘTA 2 WOGu

W piątek, 16 września, Mszą św. w Bazylice wojskowej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu rozpoczęły się obchody święta 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Wikariusz Generalny Biskupa Polowego WP ks. prał. płk January Wątroba, a koncelebransem był Proboszcz Parafii ks. prał. płk Janusz Radzik – Dziekan Sił Powietrznych.

W kazaniu nt. zdrowia duchowego ks. Wątroba powiedział, że receptą na bycie szczęśliwym człowiekiem jest „dobre, pozytywne myślenie na co dzień, na które składa się trzeźwe spojrzenie, przytomność umysłu i wysiłek intelektualny”. Kaznodzieja odniósł się do przypowieści o perle i skarbie ukrytym w ziemi dodając, „że chodzi w nich o to samo, żeby dostrzec wartość pewnych rzeczy i dla nich poświęcić wszystko, wówczas wartość tego skarbu nas pociągnie”. Kończąc ks. Wątroba podsumował, że warto odnieść to przesłanie do życia zawodowego, „bo to od nas zależy, jak spojrzymy na naszą służbę i obowiązki, jeżeli dostrzeżemy sens naszego wysiłku i trudu, to nasza praca będzie dawała nam radość i zadowolenie.”

Na zakończenie Eucharystii Wikariusz Generalny przekazał zgromadzonym pozdrowienia od Biskupa Polowego WP gen. bryg. dr. Józefa Guzdka i złożył okolicznościowe życzenia.

tekst i foto xMJ