menu close menu

DYSPENSA BISKUPA POLOWEGO WP W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 oraz kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym Ordynariatu Polowego:

a.       osobom w podeszłym wieku oraz tym, którzy się nimi opiekują,

b.      osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c.       dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d.      żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej przebywającym na zgrupowaniach, poligonach, ćwiczeniach, w szkołach wojskowych oraz w czasie wykonywania zadań służbowych,

e.       personelowi szpitali wojskowych,

f.        osobom, które mają wskazania medyczne do unikania kontaktu z innymi oraz tym, którzy z jakiejkolwiek innej przyczyny czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

                                                                                                                                             bp Józef GUZDEK

13 marca 2020 | Aktualności | Możliwość komentowania DYSPENSA BISKUPA POLOWEGO WP W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ została wyłączona

Comments are closed.