menu close menu

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15 Marca 2020

1. Dzisiaj przeżywamy III Niedzielę Wielkiego Postu.

2. Zgodnie z zarządzeniami Księży Biskupów w związku z zagrożeniem epidemią przypominamy o udzielonej dyspensie od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej do dnia 29 marca br. oraz odwołujemy rekolekcje wielkopostne oraz nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Wszystkich wiernych zachęcamy do indywidualnego rozwoju duchowego poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego oraz uczestniczenie w Mszach św. i rekolekcjach poprzez środki społecznego przekazu.

3. W czwartek przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Jest to również dzień imienin naszych Pasterzy: ks. Abp. Józefa Kupnego – Metropolity Wrocławskiego i ks. Bp. Józefa Guzdka – Biskupa Polowego WP.Polecajmy w naszej modlitwie czcigodnych solenizantów.

4. Zarządzenie Biskupa Polowego Wojska Polskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie naszej Ojczyzny:

Stosując się do rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br. podjąłem następujące decyzje dotyczące Ordynariatu Polowego:

– Zobowiązuję wszystkich księży kapelanów, aby wyegzekwowali zasadę obecności na Mszy św. maksymalnie do 50 osób wliczając celebransa, co zostało nakazane w rozporządzeniu władz państwowych.

– Jezus zapewnia, że „gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18,20). Zachęcam, aby w okresie zagrożenia epidemią odprawiać Mszę św. w jak najmniejszych grupach. Dotyczy to także liturgii pogrzebowej.

– Wiernych Ordynariatu Polowego usilnie proszę o korzystanie z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. udzielonej przeze mnie 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu oraz do duchowego przyjmowania Komunii św.

– Apeluję do tych wiernych, którzy będą fizycznie obecni na Mszy św., aby przyjmowali Komunię św. na rękę. Kapelanów proszę o skrupulatną dbałość o higienę oraz o uprzejme i stanowcze egzekwowanie jej zasad.

– Księżom kapelanom polecam odwołanie rekolekcji parafialnych, nabożeństw gorzkich żali i drogi krzyżowej.

– Zarządzam także ograniczenie działalności kancelarii parafialnych do koniecznych czynności dotyczących spraw pilnych i losowych.

– Polecam tam, gdzie to jest możliwe, otwarcie kościołów i kaplic wojskowych w celu umożliwienia wiernym indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jednocześnie proszę księży o umożliwienie wiernym korzystania z sakramentu pokuty i pojednania z zachowaniem roztropności i wszelkich zasad higieny.

– Kapelanów szpitalnych zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi, z zachowaniem wszelkich niezbędnych procedur.

Bardzo proszę księży i wiernych, aby podporządkowali się powyższym zarządzeniom. Ponadto wszystkich zachęcam do gorliwej modlitwy rodzinnej i indywidualnej w intencji osób chorych oraz wszystkich służb zaangażowanych w przezwyciężenie zagrożenia epidemicznego.

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

14 marca 2020 | Ogłoszenia duszpasterskie | Możliwość komentowania III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15 Marca 2020 została wyłączona

Comments are closed.