menu close menu

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. ELŻBIETY

Sobotnią Mszą św. o godz. 18:00 w Bazylice Garnizonowej pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu rozpoczęto świętowanie odpustu parafialnego ku czci świętej Patronki. Eucharystii przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek w koncelebrze kapelanów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz księży Archidiecezji Wrocławskiej. Na początku liturgii została poświęcona kruchta pod wieżą, która stanowi główne wejście do zabytkowej świątyni, a ze względu na zniszczenia spowodowane pożarem w 1976r. do tej pory była zamknięta.

Witając wszystkich uczestników zgromadzonych na uroczystości Proboszcz parafii ks. płk. prał. Janusz Radzik wskazał, że św. Elżbieta Węgierska w swoim krótkim życiu odznaczała się pobożnością, duchem pokuty i ubóstwa oraz wrażliwością na potrzeby chorych i przykładem chrześcijańskiego miłosierdzia. – Od niej chcemy na nowo uczyć się tych cnót, dziękować za to dobro, które udało się nam przyjąć i przy jej pomocy uczynić. Chcemy przeprosić za wszystkie zmarnowane okazje w praktykowaniu dzieł miłości i prosić ją o siły. Za jej przyczyną polecajmy Panu Bogu wszystkie nasze prośby – podkreślił ks. Radzik. Ksiądz Pułkownik dodał, że w tym roku w świętowanie w sposób szczególny włącza się Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych obchodzące 10-lecie swojego istnienia, w którego to intencji Ordynariusz Polowy sprawował Eucharystię.

W homilii bp Guzdek nawiązał do żyjącej na początku XIII w. św. Elżbiety Węgierskiej posiadającej wiele przymiotów, z których jednym z najważniejszych była odwaga – Ona miała odwagę, nawet wbrew najbliższemu otoczeniu, widzieć w drugim człowieku bliźniego. Ona miała odwagę pochylić się nad drugim człowiekiem, przyjść mu z pomocą, zaradzić jego biedzie. – mówił kaznodzieja. Kontynuując ordynariusz wojskowy pokazał dwa rodzaje ludzkiej odwagi: tej, która sprawia, że człowiek słowem lub czynem potrafi wytknąć grzech drugiego i tej, która sprawia, że człowiek potrafi dostrzec bliźniego i jego dobro oraz chce pomóc temu najbardziej potrzebującemu. – Wszystko co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie – podkreślał biskup polowy przytaczając słowa samego Jezusa. – Dzisiaj każdy z nas powinien sobie zrobić rachunek sumienia, z tego czy potrafi z odwagą dostrzec w drugim człowieku dobro. – apelował bp Guzdek.

Zwracając się do żołnierzy Wojska Polskiego, docenił ich odwagę w codziennej służbie, ale jednocześnie prosił, aby nie zabrakło im odwagi do tego, żeby podziękować, uszanować i docenić swojego kolegę, koleżankę, podwładnego czy przełożonego. – Mieć odwagę zobaczyć skarb, mieć odwagę wykorzystać talenty tego człowieka, bo on się jeszcze może dobrze przysłużyć naszej Ojczyźnie. – zakończył kaznodzieja.

W czasie odpustowej liturgii bp Guzdek włączył do grona kanoników Kapituły Bazyliki św. Elżbiety Węgierskiej ks. ppłk. Piotra Gibasiewicza i ks. ppłk. Władysława Jasicę.

We Mszy św. uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie, przyjaciele i sympatycy Bazyliki, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i jednostek Wojska Polskiego, a także organizacji kombatanckich i młodzieżowych.

Za szczególne zasługi na rzecz odnowy Bazyliki a także za wzorową współpracę z duszpasterstwem wojskowym Biskup Polowy odznaczył okolicznościowymi orderami i medalami Wiceprezydenta Miasta Wrocławia p. Adama Grehla, Sekretarza Miasta Wrocławia p. Włodzimierza Patalasa, Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu p. płk. Roberta Wójcika, Komendanta Centrum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu p. płk. Kazimierza Łuckiego, Inspektora budowy p. Artura Koszlę a także firmę budowlano – konserwatorską Castellum.